วัดสิงหารินทาราม บ้านท่าไร่-ไทยเจริญ ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง เป็นวัดที่มีความร่มรื่น เงียบสงบ เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2497 โดยหลวงปู่คำสิงห์ สุภทฺโท หรือพระครูภาวนานุศิษฎร์ เป็นพระมหาเถระวิปัสสนาจารย์ที่มีปฏิทาในการปฏิบัติกรรมฐาน และเป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชน เมื่อหลวงปู่มรณภาพ พระครูปัญญาสารโกศล เจ้าอาวาสรูปต่อมา พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ จึงได้สร้างพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์บรรจุอัฐิและอัฏฐบริขารของหลวงปู่ เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้รำลึกและสักการบูชาต่อไป

นอกจากนี้ยังมีพระธาตุบรรจุพระอรหันธาตุ (พระสีวลี) องค์ขนาดเท่าไขไก่ ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาได้นำมาถวายหลวงปู่คำสิงห์ ท่านจึงสร้างพระธาตุเพื่อบรรจุพระสีวลีและวัตถุมงคลต่าง ๆ