พระครูสุตกิตติวรวัฒน์
รจอ.เทพสถิต/จร.วัดเขาอุดมพร.ได้จัดเตรียมถุงยังชีพ.(เครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปแจกช่วยเหลือแก้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากประสบอุทกภัยนำ้ท่วม
ที่อ.บำเหน็จณรงค์และอำเภอจัตุรัส ในวันพรุ่งนี้3ต.ค.64 จำนวน 50 ชุด
(งบประมาณ 7,000 บาท)