กลับไปหน้าหลัก

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ ณ วัดป่าสุคนธรักษ์ ตามรายละเอียด ดังนี้