กลับไปหน้าหลัก

วัดอัมพวัน
ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
Wat Amphawan
Mueang Bua Subdistrict, Chumphon Buri District, Surin Province

ชื่อ เจ้าอาวาสพระครูอัมพวันสรกิจ..อายุ..๓๖…..พรรษา..๑๗
วิทยฐานะ ปริญญาตรี..จากวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/นักธรรมเอก
ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน

วัดอัมพวัน ตั้งวัดเมื่อ วันที่ ๑๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๕๐ วัดอัมพวัน เดิมชื่อ วัดบ้านอ้อตลิ่งชัน เหตุที่มีชื่อว่าวัดอัมพวัน เนื่องจากมีป่ามะม่วงมาก เพื่อให้เหมาะสมกับสถานที่ คือ ป่ามะม่วง จึงได้ตั้งชื่อว่า วัดอัมพวัน  ซึ่งไปตรงกับวัดสมัยพุทธกาล  เมื่อก่อนนี้ หมู่บ้านอ้อตลิ่งชัน เป็นเพียงชุมชนเล็กๆ เป็นหมู่บ้านที่ทุรกันดาร วัดวาอารามก็อยู่หมู่บ้านอื่น ซึ่งอยู่ห่างไกลจากที่นี้มาก จะทำบุญทำบุญกุศลต้องเดินทางไปทำบุญที่วัดอื่น ถนนหนทางสมัยนั้นก็ไม่มีเหมือนปัจจุบัน ต่อมามีหลวงพ่อองค์หนึ่ง ชื่อว่าหลวงพ่อพระครูปลัด ซื่งท่านได้ผ่านมาและได้พักแรมอยู่ที่นี้ ท่านจำพรรษาอยู่บ้านตาลอก ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัมหาสารคาม ซึ่งอยู่ถัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของบ้านอ้อตลิ่งชัน ประมาณ ๑๒-๑๓ กิโลเมตร ท่านเห็นว่าที่นี้สัปปายดี เหมาะสมกับการสร้างสถานปฏิบัติธรรม ท่านจึงได้ชักชวนญาติโยมชาวบ้านใกล้เคียงและญาติโยมชาวบ้านอ้อตลิ่งชัน สร้างสำนักสงฆ์ขึ้นมา การก่อสร้างได้แล้วเสร็จภายในปีเดียว ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๔๕๐ เป็นเวลา ๑๑๓ ปีแล้ว

ที่มาของประวัติ /เจ้าของประวัติ พระครูอัมพวันสรกิจ วันที่ให้ถ้อยคำ ๑๗/พ.ค./๒๕๖๓