กลับไปหน้าหลัก

วัดหนองบัวแก้ว
ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
Wat Nong Bua Kaew
Mueang Bua Subdistrict, Chumphon Buri District, Surin Province

ชื่อ เจ้าอาวาสพระอธิการสมปอง..สุขวโร..อายุ..๔๙…..พรรษา..๑๕ วิทยฐานะ ประถมศึกษาปีที่ ๖..จากบ้านหินฮาว.จ.อุดรธานี/นักธรรมเอก

ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนอบัวแก้ว

วัดหนองบัวแก้ว  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. .๒๕๒๕ วัดหนองบัวแก้วมีชื่อเดิมว่าวัดใหม่หนองบัวแก้วสร้างโดยศรัทธาชุมชนในหมู่บ้านเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและประกอบศาสนกิจตามหลักทางพระพุทธศาสนาโดยได้สร้างกุฎิไม้ซึ่งได้ไม้ยางนามาจากที่ราชการโนนปูซึ่งถูกลมพายุพัดจนไม้ล้มในปีพุทธศักราช ๒๕๒๖ผู้นำหมูบ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันออกความเห็นสร้างวัดขึ้นเดิมที่บ้านพลับได้ร่วมกันทำบุญที่วัดบ้านอ้อตลิ่งชันซึ่งห่างไกลจากหมู่บ้านมากนับได้ ๑ กิโลเมตรซึ่งสมัยนั้นการคมนาคมไม่สะดวกการเดินทางไปทำบุญที่วัดบ้านอ้อตลิ่งชันในปัจจุบันเรียกชื่อว่าวัดอัมพวันยากลำบากนักคณะผู้นำชุมชนโดยพ่อล้วน เอื้อนไธสงค์ผู้ใหญ่บ้านคนแรกและพ่อหอย ศรีนวลผู้อาวุโสในหมู่บ้านและพ่อเลี้ยง เดนจัตุรัส มัคนายกได้มีมติเห็นชอบให้สร้างวัดขึ้นตามความจำนงและมติในที่ประชุมวัดหนองบัวแก้วสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕แล้วเสร็จในปีพ.ศ. ๒๕๒๖และได้รับการตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓

ที่มาของประวัติ  พ่อเลี้ยง เดนจัตุรัส

เจ้าของประวัติ พระอธิการสมปองสุขวโร วันที่ให้ถ้อยคำ ๑๗/พ.ค./๒๕๖๓