ณ สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

“มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” ประจำปี ๒๕๖๔
ขอเชิญชวนมาเที่ยวกันค่ะ

   

จัดงานในรูปแบบนวัตกรรมทันสมัย ลดการสัมผัส ลดการแพร่กระจาย เที่ยวงานปลอดภัย ทุกฝ่ายมีความสุข

กำหนดการ
๑๕ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔
งานช้างแฟร์และกิจกรรมที่เวทีกลางทุก
๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๐๐ น. งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง
๒๕ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๔๕ น. งานแสดงช้าง
เวลา ๑๙.๐๐ น. งานแสดงช้างแสงสีเสียง

หมายเหตุ ***

ผู้เข้าร่วมงานต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 1 เข็ม หรือมีผลตรวจโควิด-19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ : 044512039
ลงทะเบียนซื้อบัตรงานแสดงช้างและลุ้นรับของรางวัลได้ที่ LINE Application

คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มได้
“มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” ประจำปี ๒๕๖๔ 

คลิกดพื่อนำทาง