ข่าวสารประชาสัมพันธ์เมืองไทย
อย. อนุมัติวัคซีนไฟเซอร์ในกลุ่มเด็ก 5 – 11 ปี

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลซาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า วันที่ (20 ธันวาคม 2564) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้อนุมัติการขยายขอบเซตข้อบ่งใช้ของวัศซีนโคเมอร์เนดี (COMIRNATY VACCINE) ของบริษัท ไฟเซอร์ จำกัต สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี เพื่อป้องกันโรคโควิต-19 เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้วัคซีนสำหรับกระตุ้นภูมิในผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป และมาขออนุญาตขยายอายุสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี โดยมีขนาดการใช้วัคซีนลดลงเหลือ 1 ใน 3 (10 ไมโครกรัม) ของผู้มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ด้วยการฉีตวัดชีนเข้ากล้ามเนื้อจำนวน 2 เข็ม ห่างกัน 21 วัน ทั้งนี้ วัคซีนโคเมอร์เนดี เป็นวัคซีนโควิต 19 ตัวแรกที่ อย, อนุมัติให้ใช้ในกลุ่มเต็กอายุดังกล่าว

วันเผยแพร่ข่าว 20 ชันวาคม 2564 ข่าวแจก 50 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สายด่วน 1556
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
0 25907117,7123

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา