นิทรรศการ

ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 24

นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาก พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 24 “สานศิลป สีสัน ปันบุญ สมทบทุนช่วยกาชาด”
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 – 15 กมภาพันธ์ 2565 ณ หอศิลปัสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถ.ราชดำเนินกลาง

สภากาชาดไทย โดยสำนักงานจัดหารายได้ ร่วมกับ อาจารย์สมาน คลังจัตุรัส และกลุ่มศิลปินอิสระ’96 จัดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 24 “สานศิลป์ สีสัน ปันบุญ สมทบทุนช่วยกาชาด” ขึ้น ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอศิลปัสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถ.ราชดำเนินกลาง เพื่อนำเงินรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

งานนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติฯ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย และเพื่อสนับสนุนให้ศิลปั่นอาชีพ ศิลปันสมัครเล่นได้สร้างสรรค์ผลงานภาพวาดตามแนวคิด จินตนาการถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะที่หลากหลาย โดยอาจารย์สมาน คลังจัตุรัส รวบรวมกลุ่มศิลปินอิสระ’96 ทั้ง 249 ท่าน นำผลงานทางศิลปะโดยใช้เทคนิค สีน้ำ สีน้ำมัน สีอะคริลิค สี่ฝุ่น ลายเส้นดินสอ หรือเทคนิคผสม รวม 400 ภาพ มาจัดแสดงให้ผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะได้ชื่นชมผลงานอย่างเต็มอิ่ม าทิ ภาพเหมือนบุคคล (Portrait) ภาพดอกไม้
ภาพวิวทิวทัศน์ วมถึงภาพสัตว์นานาพันธุ์ไม่ว่าจะเป็น ฝูงม้า ปลา นก เป็นต้น ซึ่งแต่ละภาพมีความงดงามชวนหลงไหลอิ่มเอม เป็นการเพิ่มพลังบวกให้กับชีวิตในช่วงสถานการณ์โควิด โดยทุกภาพที่นำมาแสดงในครั้งนี้ศิลปินจะนำเงินรายได้ จากการจำหน่ายภาพมอบให้สภากาชาดไทยสนับสนุนโครงการต่างๆ ของสภากาชาดไทย ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในสังคมต่อไป

สำนักงานจัดหารายได้ จึงขอเชิญชวนประชาชนที่นชอบงานศิลปะ รวมทั้งบริษัท ห้างร้าน นักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าชมงานนิทรรศกรศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี่พันปืหลวงครั้งที่ 24 “สานศิลป์ สีสัน ปันบุญ สมทบทุนช่วยกาชาด” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ หอศิลปัสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถ.ราชดำเนินกลาง (ปิดทุกวันพุธ)

อ่านข้อมูลเพิ่มได้ที่ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

คลิกเพื่อนำทาง