ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

โครงการ คนมุกสุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรพระ
กิจกรรมตักบาตรทำบุญทุกวันศุกร์ ศุกร์แรก เดือนแรก ของปี 2565

ขอเชิญร่วมโครงการ
คนมุกสุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรพระ
กิจกรรมตักบาตรทำบุญทุกวันศุกร์
ศุกร์แรก เดือนแรก ของปี 2565

ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เวลา 07.00 น.

คลิกเพื่อนำทาง