พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
ขอเรียนเชิญและเจริญพรเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา

ร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา (ระดับประถมศึกษา) ทันละ ๕๐๐ บาท
มอบให้นักเรียนโรงเรียนบ้านอะลาง และศูนย์เด็กเล็กบ้านละอาง

กำหนดจัดพิธีมอบ

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ โรงเรียนบ้านอะลาง ตำบลแข้ อำเภออุทุมะรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

แจ้งความประสงค์ร่วมบริจาคได้ที่  พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ โทร. ๐๘๖ ๐๖๖ ๙๑๐๕
หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลาง
เลขที่บัญชี  981 – 4 – 66937 -7

ขอให้ท่านผู้มีส่วนแห่งบุญในครั้งนี้ จงมีประสบความสุขในชีวิต ขอคำว่า ไม่มี คำว่าอด และคำว่า ไม่สำเร็จ จงอย่าได้พบ อย่าได้เจอ
เอวัง โหตุ ขอให้ท่านสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกสิ่งอย่างง่ายๆ คิดอะไรก็ขอให้สำเร็จๆ จงทุกประการเทอญ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ.

คลิกเพื่อนำทาง