เชิญร่วมทำบุญมหากุศลทอดผ้าป่าสามัคคี

เพื่อสร้างกุฏิสงฆ์ถวายแด่ครูบาเจ้าศรีวิชัยน้อมลำรึกถึงคุณงามความดีปฏิปทา
ข้อวัตรปฏิบัติของท่านครูบาเจ้า ครอบรอบ ๑๔๔ ปีชาตะกาลของท่าน

จึงขอเชิญศรัทธาสาธุชนผู้เลื่อมใสในครูบาเจ้า
ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้โดยทั่วถึงกัน

ทอดถวายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดบ้านปาง ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน

คลิกเพื่อนำทาง