วัดพระธาตุดวงเดียว (กลางเวียง)

วัดพระธาตุดวงเดียวตั้งอยู่ที่ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
-ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ 2 เดือน พ.ศ. 2543
-ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 9 เดือน พ.ศ. 2553

 

ตามตำนานกล่าวไว้ว่า ในสมัยของพระนางจามรี ที่ได้หนีภัยสงครามจากหลวงพระบาง มาสร้างเมือง ที่อำเภอลี้แห่งนี้ แล้วตั้งสัจจะอธิษฐานว่า ถ้าจะได้สร้างเมืองที่นี่ จริงๆ เพื่อเป็นที่ลี้ภัย ก็ขออำนาจเทพยาดลจิต นำพญาช้างคู่บุญไปแสวงหาที่ตั้งบ้านเมืองด้วยเถิด เทพเทวาได้ดลใจให้พญาช้าง ขึ้นไปตามห้วยแม่แต๊ะที่มีแสงแดดสาดส่อง และได้พบกับลูกแก้วลอยออกจากจอมปลวกใหญ่ มีแสงสว่างทั่วบริเวณนั้น ลอยออกไปและกลับมาอยู่ถึงห้าครั้งในค่ำคืนนั้น ระหว่างบริเวณวัดพระธาตุดวงเดียวและวัดพระธาตุห้าดวงในปัจจุบัน พระนางจามรีจึงเอานิมิตหมายอันดีนี้ สร้างให้เป็นเมืองและวัดขึ้นในสมัยนั้น

วัดพระธาตุดวงเดียว ซึ่งเคยเป็นวัดร้าง ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านทำควงเมืองเก่า วัดเก่าตั้งแต่เริ่มสร้างเมืองลมา ซึ่งมีประวัติอันยาวนาน เป็นวัดแรก เป็นวัดกลางใจเมืองในยุคแรกเริ่ม พระธาตุองค์แรกคือพระธาตดวงเดียว สร้างในสมัยเจ้าแม่จามรี มีความเจริญขึ้นในยุคนั้น

 

แต่ก็ถูกเมื่องอื่นมารุกรานจนล่มสลายและล้างมาตลอด มาในสมัยครูบาขาวปีเคยมาจำพรรษาที่ตรงนี้ 1 พรรษา สมัยครูบาชัยวงษาได้มาสร้างพระธาตุเจดีย์ครอมองค์เดิมมาสมัยพระอธิการปิยวัฒน์จึงได้ทำการขอยกวัดร้างให้เป็นวัดที่มีภิกษาพรรษา

 

และต่อมาจนถึงปัจจุบันยังคงมีร่องรอยคันภูเวียงให้เห็นอยู่บ้างตามริมถนน

   

ส่วนสิ่งปลูกสร้างภายในวัด รวมทั้งองค์พระธาตุดวงเดียวล้วนสร้างขึ้นมาภายหลัง โดยครูบาศรีวิชัย ได้พาลูกศิษย์พร้อมทั้งพระ เณร สร้างวัดและวิหาร ให้เป็นศูนย์รวมใจทางพระพุทธศาสนาของชาวบ้าน โดยการสร้างนี้ได้วางตำแหน่งตามเมืองโบราณเดิม และได้ทำการขอวิสุงคามสีมา คนได้เป็นวัดที่สมบูรณ์ สังกัดคณะสงฆ์อำเภอลี้มหานิกาย

 

ภาพมุมสูง

คลิ๊กเพื่อนำทาง