วัดป่ารัชดาราม

วัดป่ารัชดาราม ตั้งอยู่ที่บ้านใหม่บวกขะยอม ม.๑ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เริ่มสถาปนาสร้างวัดไว้ในบวรพระพุทธศาสนา เมื่อวันวิสาขบูชา วันอังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมีเดชพระคุณพระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์ ญาณวโร) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน(ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีภูมิลำเนาเป็นชาวป่าซางโดยกำเนิด เป็นประธานในการก่อตั้ง โดยได้มอบหมายให้ พระมหาอาทิตย์ อาทิจฺโจ ป.ธ.๕ เป็นประธานสงฆ์ ในการจัดซื้อที่ดินและสร้างเสนาสนะให้สัปปายะสมควรแก่การบำเพ็ญสมณธรรม ตามรอยพระบูรพาจารย์แห่งวงศ์พระกรรมฐาน

ต่อมาได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และได้รับการประกาศจากสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนา สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๓ ตอนที่ ๑๑๙ ง หน้าที่ ๑๔๙ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

                 

                 

โดยมีพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์ ญาณวโร) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน(ธ) วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่ รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่ารัชดาราม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
ได้ประเดิมเริ่มต้นซื้อที่ดินถวายเป็นปฐมมงคลจำนวน ๑ ไร่ เนื่องในวโรกาสทำบุญอายุวัฒนมงคล ๕๖ ปี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยตั้งเป็นกองบุญบูชาคุณบ้านเกิดสร้างวัดในแผ่นดินมาตุภูมิ ให้เป็นอนุสรณ์สนองคุณแด่บิดามารดาและพระอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีชาติกำเนิดเป็นชาวป่าซาง ให้เป็นบ่อเกิดแห่งบุญและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยาวนานสืบไป

                             

                   

ต่อมาได้มีศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัท ได้ร่วมสร้างมหาบารมีบุญซื้อที่ดินจำนวน 16,000 ตรว. (40 ไร่) อุทิศถวายเป็นธรณีสงฆ์ สร้างมหากุศลบุญนิธิสมบัติหยั่งลงไว้ในพระศาสนา เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติและสงฆ์ผู้มาจากจตุรทิศ ตามรอยพระอริยเจ้าทั้งหลาย อันมีอนาถบิณฑิกเศรษฐีและมหาอุบาสิกาวิสาขาเป็นต้น บุญไม่น้อยย่อมบังเกิดมีตลอดทุกทิวาราตรีกาลตราบนิจนิรันดร์

                   

ภาพมุมสูง 

คลิ๊กเพื่อนำทาง