ข่าวประสาสัมพันธ์

เชิญร่วมทำบุญมหากุศลทอดผ้าป่าสามัคคี

เพื่อสร้างกุฏิสงฆ์ถวายแด่ครูบาเจ้าศรีวิชัย น้อมรำลึกถึงคุณงามความดีปฏิปทาข้อวัตรปฏิบัติของท่านครูบาเจ้าครบรอบ ๑๔๔ ปีชาตะกาลของท่าน

จึงขอเชิญศรัทธาสาธุชนผู้เลื่อมใสในครูบาเจ้า ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้โดยทั่วถึงกัน

ทอดถวายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (ตรงกับวันมาฆบูชา) เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดบ้านปาง ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน

คลิ๊กเพื่อนำทาง