จังหวัดลำพูน คัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี ๒๕๖๕

         จังหวัดลำพูน คัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี ๒๕๖๕

            จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ขอเสนอชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จำนวน ๓ ชุมชน เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็น ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี ๒๕๖๕ ของจังหวัดลำพูน พร้อมจัดเรียงลำดับความโดดเด่น

โดยชุมชนคุณธรรมฯ ทั้ง ๓ ชุมชน เป็นชุมชนคุณธรรมฯ ที่มีศักยภาพและความพร้อม ด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ ได้แก่
๑. ชุมชนคุณธรรมฯ วัดป่าบุก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
๒. ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพวงคำ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
๓. ชุมชนคุณธรรมฯ วัดทาสบเมย ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

รับชมคลิป

วีดีทัศน์แนะนำชุมชนคุณธรรมวัดป่าบุก

 

วีดีทัศน์แนะนำชุมชนคุณธรรมวัดพวงคำ

 

วีดีทัศน์แนะนำชุมชนคุณธรรมวัดทาสบเมย

 

คลิกเพื่อนำทาง