ขอเชิญร่วมทำบุญครบรอบมรณภาพ ๙ ปี
หลวงพ่อพระครูปิยรัตนาภรณ์ (หลวงพ่อบุญรัตน์ กนฺตจาโร)

วันอาทิตย์ ที่ ๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วัดโขงขาว ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
………………………………………….

กำหนดการ

๑๐.๐๐ น.  พระสงฆ์ ๔๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
– ถวายไทยธรรม
– พระสงฆ์ให้พร เสร็จพิธี

๑๑.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
– เลี้ยงอาหารบรรดาญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมงาน

*** หมายเหตุ  ***
ร่วมเป็นเจ้าภาพไทยธรรมถวายพระสงฆ์
รูปละ ๒,๐๐๐ บาท หรือร่วมทำบุญได้ตามจิตศรัทธา

ร่วมทำบุญได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 288 – 1 – 18885 – 0
                            ชื่อบัญชี   วัดโขงขาว
ติดต่อสอบถาม   084 609 0673

คลิกเพื่อนำทาง