โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๕
รุ่นที่ ๒๔ ๑ หมูบ้าน ๑ ศาสนทายาท

ภาพกิจวัตรประจำวัน

    เพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาสร้างศาสนทายาท  ถวายแด่พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชวงศ์จักรี เนื่องในวันจักรี ทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญพรพพุทธมนต์ นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา กรวดน้ำแผ่เมตตา และอบรมฟังโอวาท

ประจำวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕
ณ วัดหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เวลา ๑๗.๓๐ – ๒๐.๐๐น.
#เอาบุญมาฝากทุกท่าน

คลิกเพื่อนำทาง