ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญบริจาคสมทบทุนสร้างและบูรณะปฏิสังรณ์
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
วัดเจดีย์ชัยมงคล ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด

สามารถร่วมทำบุญได้ที่ บัญชี ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี   430 – 0 -60010 – 9
ชื่อบัญชี วัดเจดีย์ชัยมงคล

คลิกเพื่อนำทาง