ปญญา โลกสุมิ ปชุโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

20 ปี วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

ขอเชิญขอเชิญร่วมสมทบทุนกองบุญ ๔๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทุนการศึกษา ทุนละ ๒๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธา

รว่มสมทบทุนได้ที่ : บัญชีธนาคารทหารไทย 328 1 07929 1

ชื่อบัญชี : ทุนการศึกษาพัฒนานิสิต วส. ลำปาง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 054 209454,086-834-9260,094-6355149,062-423-5996,093-187-9939

คลิกเพื่อนำทาง