เข้าประขุม คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนน่านปัญญานุกูล
ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

และบริจาคปัจจัยเลี้ยงอาหารกลางว้นแก่นักเรียน
โดยบริจาคให้ ผอ.สมพงษ์ อุ่นใจ 
ผอ.โรงเรียนน่านปัญญานุกูล
เมื่อ ๒๗ พค. ๖๕

คลิกเพื่อนำทาง