ดอยม่อนจอง

ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

      ดอยม่อนจอง หรือ เรียกอีกชื่อว่า หัวสิงห์ เพราะมีลักษณะเหมือนหัวสิงห์ คำว่า ม่อน เป็นคำเมือง ที่หมายถึง ดอยหรือเนินเขา คำว่า จอง ก็เป็นคำเมือง จะออกเสียงว่า จ๋อง ที่หมายถึง ลักษณะจั่วสาม เหลี่ยมที่อยู่สูงที่สุด ตั้งอยู่บนทิวเขาถนนธงชัยตอนกลาง ปัจจุบันตั้งอยู่ใน อำเภอนันทบุรี เดิมตั้งอยู่ใน ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ไม่ได้เปิดใช้เที่ยวชมกันตลอดทั้งปี เพราะต้องระวังภัยเรื่องช้างป่าที่ออกมาหากิน รวมถึงสภาพอากาศที่แห้ง ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าได้ง่าย โดยปกติแล้วจะเปิดให้ขึ้นประมาณวันที่ 1 พฤศจิกายน – 28 กุมภาพันธ์

ที่ตั้ง : ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

คลิกเพื่อนำทาง