พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมืองเป็นประธานให้โอสาทและเปิดโครง
การกิจกรรม ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน ของคณะนิสิต มจร. ว.สงฆ์นครน่าน
คณะ รปส.ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ป.โท
ณ สำนักปฏิบัติธรรมหนองเจริญ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ที่ ๒๘ พค. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

คลิกเพื่อนำทาง