พิธีนวัคหายุสมธัม ถวายแด่พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
ของคณะสงฆ์หนเหนือ        

     

พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน วัดมิ่งเมืองได้นำคณะทีมงาน ซึ่งเป็นตัวแทนคณะสงฆ์ จังหวัดน่าน จำนวนกว่า ๒๐ รูป โดยส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการแบะสมาขิก ศูนย์พุทธศิลป์คณะสงฆ์จังหวัดน่าน โดยรับบัญชาจาก พระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน ร่วมกันจัดสร้าง เครื่องสืบพระราชชาตาหลวงถวายเฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยคณะฯ ได้นำเครื่องฯ เจ้าจัดตั้งใน พระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ตั้งเสร็จ เวลา ๑๘.๐๐ น. การประกอบพิธีครั้งนี้ เรียกว่า พิธีนวัคหายุสมธัม ถวายแด่พระบรมราชินี เป็นของคณะสงฆ์หนเหนือคือตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือภาค ๔ ๕ ๖ ๗ รวม ๑๖ จังหวัด โดยมี พระพรหมโมลี เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯเป็นองค์ประธาน คณะสงฆ์จังหวัดน่านได้รับเกียรติให้เป็นผู้จัดสร้าง เครื่องสืบพระราชชาตาหลวง ในนามของทั้ง ๑๖ จังหวัด ดังกล่าว โดยจะมีการประกอบพิธีฯ ๑ มิ.ย.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

และพระสุนทรมุนี ได้นำคณะทีมงานเข้ากราบถวายสักการะศพของ หลวงปู่พระพรหมวขิรเจดีย์ ( บำรุง ปธ.๗ ) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ และ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๕ ด้วย