วัดมกุฏคีรีวัน

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

 

ภายในวัดจะมีเจดีย์สีขาวเด่นชัดกับฟ้าสีฟ้าและเมฆขาว และพื้นหญ้าเขียวๆ รอบตัวเจดีย์ ทำให้เราสามารถเดินมองได้รอบ ภายในเจเดีย์จะคล้ายโบสถ์ที่มีพระพุทธรูปเป็นประทับ รอบพระพุทธบาท และยังมีพระบรมสารีริกธาตุจากที่ต่างๆมารวมกันไว้ในตู้กระจกให้เราได้สักการะบูชากัน

ตั้งอยู่ที่ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

คลิกเพื่อนำทาง