ปราสาทสระกำแพงน้อย

อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อกล่าวถึง ปราสาทหินกำแพงใหญ่ แล้ว จะไม่กล่าวถึง ปราสาทหินสระกำแพงน้อย ก็จะกระไรอยู่ เป็นหนึ่งในโบราณสถานของ ศรีสะเกษที่เที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้จะเป็นปรางค์เดี่ยว ส่วนประกอบของปรางค์จะเป็นศิลาแลงทั้งหมด แลดูสวยงามตาน่ามองมาก ๆ ค่ะ

 

ที่ตั้ง ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

คลิกเพื่อนำทาง