พระสุนทรมุนี ผู้กำกับดูแลงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา จังหวัดน่าน

นำโครงการเข้าค่ายคุณธรรม

ดำเนินการ ณ โรงเรียนบ้านวังตาว ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน
ให้โอวาทและเปิดโครงการ วันที่ ๘ กค. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ผู้เข้าร่วมโครงการมี นักเรียนระดับประถม และขยายโอกาสทั้งโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูทุกคน
โดยได้มอบหมายให้ พระสมุห์ภรัณยู ฐานสมฺปุณฺโณ เลขานุการวัดมิ่งเมือง เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ

คลิกเพื่อนำทาง