พระสุนทรมุนี จว.วัดมิ่งเมือง รจจ.น่าน ได้ปวารณามอบเงินเป็นค่า น้ำมันรถยนต์ ของหน่วยกู้ชีพกู้ภัยนคร
น่านรวมใจ ที่ออกอนุเคราะห์แก่ประชาชน โดยมอบให้ เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท ตลอดไปไม่มีกำหนด โดยมีคุณกุ้ง และ คุณโย เป็นผู้รับมอบ ณ วัดมิ่งเมือง เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๖๕