แนะนำวัดในอำเภอเเม่สาย จังหวัดเชียงราย

วัดในปกครองเขตอำเภอบ้านหลวง
มีทั้งสิ้น…..วัด (พัทธสีมา) สำนักสงฆ์ …… แห่ง ที่พักสงฆ์….แห่ง รวม ….แห่ง
แบ่งเขตปกครองทั้งหมด 8 ตำบล

แนะนำวัดในอำเภอเเม่สาย จังหวัดเชียงราย


ตำบลห้วยใคร้

พระธาตุดอยตุง