ผ้าป่าข้าวสารปีที่ ๕
มหาสังฆทานช่วยเหลือสังคม

วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น.

เริ่มรับข้าวตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ จนถึงวันอาทิตย์ ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น.
(รับทั้งข้าวสารเจ้าและข้าวสารเหนียว)

ณ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา

 • ข้าวสารเหนียว
  ถุงละ ๕ กก. ถุงละ ๑๐๐ บาท
  กระสอบ ๔๕ กก. กระสอบละ ๙๐๐ บาท
  ๑ ตัน ตันละ ๒๐,๐๐๐ บาท
 • ข้าวสารเจ้า
  ถุงละ ๕ กก. ถุงละ ๑๕๐ บาท
  กระสอบ ๔๕ กก. กระสอบละ ๑,๓๕๐ บาท
  ๑ ตัน ตันละ ๓๐,๐๐๐ บาท

ร่วมทำบุญสมทบทุนได้ที่ ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี วัดป่านันทบุรีญาณสังงวราราม เพื่อช่วยเหลือสังคม
เลขที่บัญชี ๕๐๙ – ๓ – ๓๑๓๙๙ – ๒

ช่องทางการติดต่อ
โทร : ๐๘๒ – ๙๗๕ ๔๖๖๒ / ๐๙๐ – ๐๕๖ ๓๒๒๐
Facebook : วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม หนานวัดป่า
ID Line : watphanan

คลิกเพื่อนำทาง