ร่วมบูรณะอุโบสถดิน ในวาระ ๑๐๙ ปี
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

รวมดิน รวมน้ำ รวมแผ่นดิน รวมหัวใจคนไทย เพื่อพระพุทธศาสนา

ร่วมทำบุญด้วยดิน น้ำ และแผ่นทอง
โดยสามารถร่วมทำบุญด้วยดิน (คนละ ๑ กำมือ) และน้ำ (คนละ ๑ ขวดเล็ก ประมาณ ๒๕๐ มิลลิลิตร) รวมเขียนแผ่นทองเพื่อหล่อพระประธาน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป จนถึง วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

ณ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม บ้านผาตูบ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ร่วมทำบุญสมทบทุนได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม
เลขที่ ๗๓๒ – ๒๔๒๒๒๙ – ๙

ช่องทางการติดต่อ
โทร : ๐๘๒ – ๙๗๕ ๔๖๖๒ / ๐๙๐ – ๐๕๖ ๓๒๒๐
Facebook : วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม หนานวัดป่า
ID Line : watphanan

คลิกเพื่อนำทาง