นิทรรศการฉลอง ๑๙ ปี อุโบสถเงิน ๕๒๒ ปีศรีสุพรรณอาราม
วันที่ ๒ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ณ ช่วงบุญสมปรารถนาอุโบสถเงินแห่งแรกของโลก วัดศรีสุพรรณ
ถนนวัวลาย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ชม ชิม ช็อป สินค้าหัตถกรรมเครื่องเงิน
และสินค้าวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

นิทรรศการฉลอง
“๑๙ ปี อุโบสถเงิน ๕๒๒ ปีศรีสุพรรณอาราม”

มงคลพิธีสืบชะตาต่อายุตามจารีดล้านนา
อายุวัฒนมงคล ๕ รอบ ๖๐ ปี พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ

ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๕

รับชม แสงสีเสียง สื่อสอนธรรมอุโบสถเงิน

แฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกาย อัดลักษณ์ชุมชนเครื่องเงิน
การประกวดและแข่งขันอีกมากมายภายในงาน

ร่วมทำบัญ เป็นเจ้าภาพกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ วัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่
พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ โทร. ๐๙๖ ๖๖๑ ๔๔๙๕
พงษ์ดนัย อะมัง โทร. ๐๘๔ ๕๐๓ ๔๔๕๑

คลิกเพื่อนำทาง