วัดโนนสูงวนาราม
ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

Wat Non Sung Wanaram
Non Sung Subdistrict, Khun Han District, Sisaket Province

ความเป็นมา

วัดโนนสูงวนาราม ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑ หมู่ ๙ บ้านน้อยแสงตะวัน ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดมหานิกาย มีเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๔ งาน ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค.๒๕๐๖ โดยมีพระครูปภากรคุณ (สิน สุโท) อดีตรองเจ้าคณะอำเภอขุนหาญ) เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก และได้มรณภาพลงไป ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๗ ได้มีพระครูสีลธรรมโสภณ (วัชรินทร์ ไชยสุวรรณ) เป็นเจ้าอาวาสดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน

พระธานในอุโบสถ

อุโบสถ

อาณาเขต
ทิศเหนือ          ติดถนนสายขุนหาญ – กันทรอม
ทิศตะวันตก     ติดโรงเรียนบ้านโนนสูง
ทิศตะวันออก   ติดถนนสายขุนหาญ – หนองบัว
ทิศใต้               ติดที่ดินสาธรณะประโยชน์หนองสิ

รูปเหมือนพระครูประภากรคุณ(อดีตรองเจ้าคณะอำเภอขุนหาญ)​

พระครูสีลธรรมโสภณ (วัชรินทร์ ไชยสุวรรณ) เจ้าอาวาสวัดโนนสูงวนาราม

เสาอโศกลานฟังธรรม

ศาลาพัฒนาคุณธรรม

หอระฆังธรรมโฆษณ์

อาคารไตรรัตน์

ซุ้มประตูหลังและหน้าวัด

ศาลาพักปฏิบัติธรรมเนกขัมมะจาริณี

หอฉัน

อาคารธรรมโฆษณ์ (กศน.ตำบลโนนสูง)

กุฏิเจ้าอาวาสและกุฏิสงฆ์

ศาลาพักนอนอบรม (ชาย-หญิง)​

ศาลาตายก่อนตาย

เมรุ

สุขา

โครงการน้ำพระทัยในหลวง

โครงการบวชอุปสมบทภิกษุภาคฤดูฝน

คลิกเพื่อนำทาง