วัดบ้านตาหมื่น
ตำบลโพธิ์วงศ์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

Ban Ta Muen Temple
Pho Wong Subdistrict, Khun Han District, Sisaket Province

ความเป็นมา

วัดบ้านตาหมื่น ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ ๑๒๗ หมู่ที่ ๕ บ้านตาหมื่น ตำบลโพธิ์วงศ์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เริ่มสร้างวัดเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๒๒ โดยนายสาลี ส้มหวาน ผู้ใหญ่บ้านตาหมื่นในขณะนั้น มีจิตศรัทธาต้องการถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดไว้ในบวรพระพุทธศาสนา พร้อมด้วยชาวบ้านได้กราบอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณ พระครูกมลพัฒนาทร เจ้าอาวาสกระมัลในขณะนั้น มาเป็นผู้รับมอบที่ดินสร้างวัดจากชาวบ้าน วัดบ้านตาหมื่นได้เริ่มสร้างเสนาสนะ กุฎีที่พักสงฆ์ ศาลาการเปรียญ   โดยการนำของพระครูกมลพัฒนาทร ชาวบ้านตาหมื่น ตลอดถึงผู้มีจิตศรัทธา ทำให้วัดบ้านตาหมื่นมีเสนาสนะและถาวรวัตถุพอสมควร ในวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดอย่างถูกต้องตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ชื่อว่า “วัดบ้านตาหมื่น”

พระครูโกวิทปุณณวัฒน์ สมฺปนฺโน เจ้าอาวาสวัดบ้านตาหมื่น

คลิกเพื่อนำทาง