ปฐมฤกษ์มหามงคลพิธีบวงสรวงสักการะ

”พระบรมธาตุเจดีย์ศรีสุพรรณอาราม” ๒ วาระ

นามคณะลูกหลานบริวารญาติมิตรถวายเป็นราชพลี แด่พระพิลกปนัดดาธิราช (พระเมืองแก้ว ) มหาเทวีสิริยศวดีมารดาเจ้า ผู้สร้างพระบรมธาตุเจดีย์ศรีสุพรรณอาราม องค์เดิมพังทลาย

วาระที่ ๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๓๙ – ๑๑.๐๐ น.

วาระที่ ๒ วันอาทิตย์ ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

ขอเชิญท่านผู้มีจิตรศรัทธา รับเป็นเจ้าภาพเครื่องบวงสรวงในพิธีตามเจตนา หรือรับเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือที่ระลึกงานทำบุญ

“ประวัติศาสตรพระบรมธาตุเจดีย์ ๕๒๒ ปี ศรีสุพรรณอาราม ๑๙ ปีอุโบสถ”

เล่มละ ๓๐๐ บาท รับเหรียญหลวงพ่อพุทธปาฏิหาริย์ หรือ บริจาค ๕๐๐ บาท รับเหรียญบวรพลังแผ่นดิน เป็นที่ระลึก

 

โอนทำบุญผ่านธนาคาร ออมสิน

ชื่อบัญชีวัดศรีสุพรรณ

เลขที่ ๐๒๐ ๒๓๖ ๑๔๐ ๙๒๕

 

ติดต่อเป็นเจ้าภาพ หรือร่วมทำบุญตามเจตนาได้ที่

พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ โทร ๐๙๘ ๖๖๑ ๔๔๙๕

อาจารย์กวง ธีระพันธุ์ ลอไพบูล บรรณาธิการหนังสือ โทร ๐๖๓ ๖๓๙ ๗๘๓๕