ขอเชิญผู้มีจิตรศรัทธา ร่วมทำบุญตามเจตนา

เพื่อสมทบทุนการรื้อถอน ออกแบบและก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์วัดศรีสุพรรณแทนองค์เดิม

ร่วมบริจาคได้ที่

โปรดบันทึกหมายเหตุในสลีปโอนเงิน “สร้างพระธาตุเจดีย์” และส่งสลีปการโอนเงินมาทาง facebook:วัดศรีสุพรรณ ตำบลหายยา 

ติดต่อวัดศรีสุพรรณ 0614032815