สุรินทร์เมืองผ้าไหมร้อยสีพันลาย อำเภอกาบเชิง

ประวัติความเป็นมาอำเภอกาบเชิง 

           กาบเชิง ภาษาพื้นเมืองสุรินทร์หรือภาษาเขมรเรียก “กาบจืง” (กาบ = ฟัน, จืง = เท้า) ซึ่งมีความหมายว่า “ฟันเท้า” ที่มาจะเป็นประการใดไม่ปรากฏแน่ชัด แต่สันนิษฐานได้ว่าผู้คนที่มาบุกเบิกแผ้วถางป่าซึ่งรกชันเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่นี้ บังเอิญมีคนโดนมีดหรือขวานพลาดมาฟันเท้าหลายคนในช่วงบุกเบิกนั้น จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านกาบเชิงในเวลาต่อมา

 

คำขวัญอำเภอกาบเชิง
กาบเชิงถิ่นคนดี เฉลิมราชกุมารศรีสง่า
ปราสาทธรรมชาติล้ำค่า แหล่งการค้าที่ช่องจอม

คลิกเพื่อนำทาง