สุรินทร์เมืองผ้าไหมร้อยสีพันลาย อำเภอพนมดงรัก

ประวัติความเป็นมาอำเภอพนมดงรัก 

            ท้องที่อำเภอพนมดงรักเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอกาบเชิง ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอพนมดงรัก ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปีเดียวกัน และต่อมาเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอพนมดงรัก โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน โดยชื่อ “พนมดงรัก” มาจากเทือกเขาพนมดงรักซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่างไทยกับกัมพูชาและลาว โดยคำว่า “พนมดงรัก” มาจากภาษาเขมร คำว่า “พนมดองแร็ก” (ជួរភ្នំដងរែក) แปลว่า “ภูเขาไม้คาน”

คำขวัญอำเภอพนมดงรัก
ปราสาทเก่า ทิวเขางาม อ่างน้ำใส ใฝ่วัฒนธรรม

คลิกเพื่อนำทาง