สุรินทร์เมืองผ้าไหมร้อยสีพันลาย อำเภอสังขะ

คำขวัญประจำอำเภอสังขะ

สังขะเมืองสะอาด ปราสาทงดงาม ทับทิมสยาม 04 เขียวขจีป่าสน

ADD_BUTTON_CONTENT