สุรินทร์เมืองผ้าไหมร้อยสีพันลาย อำเภอสำโรงทาบ

ประวัติความเป็นมาของอำเภอสำโรงทาบ

         อำเภอสำโรงทราบ ปัจจุบันตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ เดิมเป็นตำบลอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ คำว่า ” สำโรงทาบ ” เป็นการตั้งชื่ออำเภอตามชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า ” สำโรงเตี้ย ” เป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งคำว่า ” เตี้ย ” ตรงกับภาษาส่วยว่า ” เตี๊ยบ ” เป็นภาษาไทยว่า ” ทาบ ” ดังนั้นจึงได้ชื่อว่า ” สำโรงทาบ ” มาจนถึงปัจจุบัน ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอสำโรงทาบตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดมีอาณาเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ               ติดต่อกับอำเภอสนม อำเภอโนนนารายณ์ และอำเภอเมืองจันทร์ (จังหวัดศรีสะเกษ)
ทิศตะวันออก        ติดต่อกับอำเภอห้วยทับทัน (จังหวัดศรีสะเกษ)
ทิศใต้                    ติดต่อกับอำเภอห้วยทับทัน และอำเภอปรางกู่ (จังหวัดศรีสะเกษ)
ทิศตะวันตก           ติดต่อกับอำเภอศีขรภูมิ

คำขวัญอำเภอสำโรงทาบ
สำโรงทาบเมืองราาบลุ่ม ชุมชื่นผืนนากว้างใหญ่
ภาคภูมิใจผ้าไหมย้อมมะเกลือ งดงามเหลือรำแกลมอ

คลิกเพื่อนำทาง