ขอเชิญทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้ากฐินสามัคคี

เพื่อสมทบทุนหุ้มทองคำจังโกปิดทองคำพระเจดีย์ศรีเขลางค์นคร

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เดื่อนตุลาคมพ.ศ.๒๕๖๕ (ขึ้น ๖ ค่ำเดือนยี)

ณ วัดเตาปูน ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดจำปาง

เจ้าภายไตรเอก พ่อครูบุญสม แม่ยายแสงจันทร์ บุญนิธิพันธ์ พร้อมครอบครัว

บุญใหญ่ขอเชิญร่วมบุญสร้างพระธาตุพระสถูปมหาเจดีย์พระธาตุเจ้าวัดเตาปูน

020202881892

ชื่อบัญชีกองทุนสร้างพระเจดีย์วัดเตาปูน