วัดหนองกาด

ตั้งอยู่เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกาด

ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ


Wat Nong kad

Lomsak Subdistrict, Khukhan District,
Sisaket Province

       วัดหนองกาด ตั้งอยู่เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกาด ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๑ งาน ๑๒ ตารางวา เป็นที่ดินโฉนด ได้ดำเนินการก่อสร้างมาปีใดนั้นไม่ปรากฏหลักฐานเป็นที่แน่ชัด แต่ประมานปี พ.ศ. ๒๔๗๑ มีพระสงฆ์ที่มาจากประเทศเขมรหรือกัมพูชา ได้ธุดงค์มาปักกรดที่แห่งนี้ ชาวบ้านจึงได้อุปถัมภ์และได้มีการจัดตั้งวัดขึ้นจนถึงปัจจุบัน โดยในสมัยก่อนตามคำบอกเล่าของผู้สูงอายุตั้งแต่ ๗๐ ปีขึ้นไป กล่าวว่าวัดหนองกาดเดิมมีสิมโบราณอยู่แต่เนื่องจากผ่านไปหลายปีทำให้ชำรุดพังลงและไม่มีการก่อสร้างหรือบูรณะคืน วัดหนองกาดเป็นวัดร้างอยู่ระยะหนึ่ง หลังจากนั้นได้มีเจ้าอาวาสเข้ามาปกครองตามลำดับ

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นมา พระมหาจันทร์ดี ปญฺญาวชิโร ได้มาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสต่อจาก พระอธิการกุล กนฺตสีโล ได้เริ่มบูรณะ และก่อสร้างศาสนวัตถุขึ้ภายในวัดหนองกาด ทำให้มีความเจริญตามลำดับ กลายเป็นวัดที่สมบูรณ์แบบ ดังนี้

​๑. อุโบสถ ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๑ เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อเอวขันธ์สูง ๒ เมตร ทำบันไดสองด้าน สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 

​๒. ศาลาการเปรียญ ลักษณะทรงจั่ว เดิมขนาดกว้าง ๑๒เมตร ยาว ๒0 เมตร โดยการขยายพื้นที่ศาลาเป็นขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร ก่ออิฐถือปูน พื้นปูด้วยกระเบื้อง ลักษณะทรงจั่ว ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘ เมตร เสาทำด้วยไม้เนื้อแข็ง ก่ออิฐถือปูนด้านหลังสูง ๑.๕0 เมตร พื้นปูด้วยกระเบื้อง โครงหลังคาเหล็ก มุงด้วยสันไท

๓. กุฏิสงฆ์ กุฎีสงฆ์ ลักษณะทรงจั่ว ขนาดกว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๒ เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่ออิฐถือปูน ชั้นล่าง พื้นปูด้วยกระเบื้อง

​๔. สำนักงานเจ้าอาวาสวัดหนองกาด ลักษณะทรงจั่ว ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว  เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่ออิฐถือปูนสูง ๑.๒๐ เมตร ต่อด้วยอะลูมิเนียมติดกระจก พื้นปูด้วยกระเบื้อง

​๕. หอระฆัง ลักษณะทรงจตุรมุขสามชั้น ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อเอวขันธ์สูง ๑.๕๐ เมตร บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก

​๖. ซุ้มประตู ลักษณะทรงจตุรมุข ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๕เมตร สูง ๑๓ เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก

​๗. หอฉัน ลักษณะทรงจั่ว ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๓เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่ออิฐถือปูน พื้นปูด้วยกระเบื้อง

​๘. กุฎีรับรองลักษณะทรงจั่วสองชั้น ขนาดกว้าง ๘ เมตรยาว ๑0 เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นล่างก่ออิฐถือปูน พื้นปูด้วยกระเบื้อง

​๙. เมรุ ลักษณะทรงจั่ว ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๑ เมตรโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อเอวขันธ์สูง ๒ เมตร พื้นปูด้วยกระเบื้อง ติดตั้งเตาเผาด้วยถ่าน

๑๐. ห้องน้ำ ลักษณะทรงเพิงแหงน ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๙ เมตร จำนวน ๑๑ ห้อง โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่ออิฐถือปูน พื้นปูด้วยกระเบื้อง

อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองกาด พระเถระผู้มีอุปการะคุณแก่วัดหนองกาด

พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ ป.ธ.๔ พธ.บ. เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

 

คลิกเพื่อนำทาง