ขอเชิญร่วมงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต

ณ วัดโคกทะลอกพัฒนาราม ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ