วัดสนามสามัคคี

เลขที่ ๕๐ หมู่ ๖

ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ


WAT SANAM SAMAKKHI 

Sano Subdistrict, Khukhan District,
Sisaket Province

อุโบสถวัดสนามสามัคคี (กำลังก่อสร้าง)

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ

วัดสนามสามัคคี เดิมเป็นสำนักสงฆ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ สังกัดวัดอาวอย

        นายสุทิน บุญพามา เป็นผู้ขอก่อตั้งวัด ได้ขออนุญาตสร้างวัดและได้รับหนังสือสร้างวัด เมื่อวันที่ ๒๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ และขอแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดอย่างถูกต้อง เป็นผู้ปกครองวัดสนามสามัคคี จึงตั้งให้พระแก้ว อิสฺสโร เป็นเจ้าอาวาสพร้อมเป็นอธิการแก้ว อิสฺสโร และเสนอแต่งตั้งไวยาวัจกรวัด มี ๒ คน คือ นายวินัย สวัสดีและนายบุญชวย อันดำ และมัคทายก คือ นายหวน สงสัยและนายสุทิน บุญพามา
พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

บรรพชาอุปชาเจ้าอาวาส

เมื่อวันที่ ๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ สังกัดวัดโนนสมบูรณ์ ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ และได้ย้ายสังกัดวัดไปอยู่วัดอาวอย ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ และย้ายอีกทีเมื่อวันที่ ๓๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาอยู่ที่ที่พักสงฆ์สนามสามัคคี หมู่ ๖ ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับผู้ปกครองสำนักสงฆ์/เจ้าอาวาส

๑. หลวงพ่อพันธ์ มีมัคทายก คือ คุณพ่ออินทร์ หงษ์โสภา
๒. หลวงพ่อธรรม
๓. หลวงตาเสาร์
๔. หลวงพ่อแป๊ะ
๕. หลวงตาสวาย
๖. พระเนียน
๗. อาจารย์มูล
๘. พระถวิล
๙. พระบุญร่วม
๑๐. หลวงพ่อแก้ว อิสฺสโร (เจ้าอาวาสรูปแรก)
๑๑. พระอธิการสังวาลย์ เตชวีโร

พระอธิการสังวาลย์ เตชวีโร เจ้าอาวาสวัดสนามสามัคคี

วัดสนามสามัคคี มีพื้นที่ ๑๘ ไร่ โดยประมาณ มีรั้วล้อมรอบบางส่วน ภายในมีกุฎิ ศาลา หอระฆัง โบสถ์ ซึ่งแต่ละพรรษามีพระจำพรรษาไม่น้อยกว่า ๗-๘ รูป ขึ้นไป มีแม่ขาวจำศีลพรรษาไม่น้อยกว่า ๑๐-๑๕ คน ต่อพรรษา มีญาติโยมอุปถัมภ์ ๒ หมู่บ้าน ๓๐๐ กว่าหลังคาเรือน ประชากร ๒ หมู่ รวมกัน ๑,๒๐๐ กว่าคน