บอกข่าว…

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนเป็นเจ้าภาพโรงทาน

(ก๋วยเตี๋ยว จำนวน 500 ถ้วย)

วัดมหาพุทธาราม

ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ


พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม มีความประสงค์ตั้งโรงทาน
(ก๋วยเตี๋ยว จำนวน 500 ถ้วย)
ในวันที่ 13 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนกว่าจะหมด ณ โรงอิ่มบุญ
ข้างพระวิหารหลวงพ่อโต
วัดมหาพุทธาราม
จึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยกัน

บริจาคได้ที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย

เลขที่ 3113580455

(พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ)

ขออนุโมทนา