บุญสร้างกำแพง

(รอบวัด)

สร้างกำแพงอิฐขอม-อิฐศิลาแลง

วัดตาสุด

จังหวัดศรีสะเกษ
======

กองละ 300 หรือ
ก้อนละ 29 หรือ
ตามกำลังศรัทธา

======
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 8610286428
ชื่อ วัดตาสุด
======

สอบถามกับเจ้าอาวาสวัดตาสุด
Fb: วัดตาสุด จังหวัดศรีสะเกษ
======

แสกนง่ายได้อานิสงส์

======

#ขออนุโมทนาในเจตนาอันประเสริฐเลิศล้ำนี้

จงมีผลแด่ท่านและครอบครัวทุกคน

_พุทธบูชา มหาเตโช
_ธัมมบูชา มหาปัญโญ
_สังฆบูชา มหาลาโภ

#อนุโมทนาบุญอันประเสริฐเลิศล้ำ ส่งผลให้ท่านและครอบครัวทุกคน ขอให้พ้นทุกข์-พ้นโศก หมดโรค หมดภัย อันตรายอย่าได้มี ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เทอญ.
🙏สาธุๆๆ🙏