วัดหนองไผ่

เนื่องด้วย พระครูสุวิมลธรรมวิสุทธิ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดหนองไผ่ ชาวบ้านหนองไผ่ หมู่ 1 ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ได้ตกลงกันจัดงานผ้าป่าสามัคคีบูชาครูบูรพาจารย์ เพื่อสมทบทุนสร้างซุ้มประตูโขง วัดหนองไผ่ แต่ยังขาดทุนทรัพย์จำนวนมาก โดยในปีนี้ พี่น้องชาวบ้านทุกท่าน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ จึงขอเรียนเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมบริจาคทำบุญผ้าป่าสามัคคีบูชาครูบูรพาจารย์ ในวันศุกร์ – เสาร์ ที่ 2 – 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวที่ได้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี ในครั้งนี้จงประสบสุข สิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคลสัมฤทธิ์อัตผล ด้วย ลาภ ยศ สุข สรรเสริญพร้อมจตุรตธพรชัย 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ตลอดไป

ติดต่อประสานงานได้ที่ วัดหนองไผ่ โทร. 087-0271243 , 082-1300229


กำหนดการ
วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 7)

 • เวลา 08.00 น. ตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคี ณ ศาลานาบุญวัดหนองไผ่
 • เวลา 09.00 น. พิธีบวงสรวงบูชาครูบูรพาจารย์
 • เวลา 09.00 น. พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7)

 • เวลา 07.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ สามเณร
 • เวลา 10.00 น. ทอดถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี
 • เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล ตรวจน้ำรับพร เป็นเสร็จพิธี

ประธานฝ่ายสงฆ์

 • พระครูวรธรรมคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอวังหิน
 • พระครูสิริวงศานุวัฒน์ รองเจ้าคณะอำเภอวังหิน
 • พระครูโพธิสิริสารธรรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
 • พระภิกษุสามเณรวัดหนองไผ่ และในเขตตำบลบ่อแก้ว ทุกรูป

ประธานฝ่ายฆราวาส

 • นายเสมอ สุทนต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
 • นายสฤษดิ์ เขมรทอง กำนันตำบลบ่อแก้ว

คณะกรรมการวัดหนองไผ่

 • ส.อบต.คำผ่อน บุญสง
 • นายสมปอง เหตุผล
 • นายวันศรี ไชยแก้ว
 • นายศุภชัย กุลัพบุรี
 • นายประจักร์ พรมชาติ
 • นายพัฒน์ อำพันธ์
 • นายบุญธรรม พิมาน
 • นายวิเชียร กิ่งเกษ
 • นายรัตน์ สำโรง
 • นายทองสูข แก้วเกิด
 • นายโกศล พรมชาติ
 • นายประภาส ไชยพรม
 • นายคำหมอง เหตุผล
 • นายถาวร ทองพันชั่ง
 • นายเหรียญ เจตินัย
 • นายวินัย บำรุงตา
 • นายรินทร์ พรมเสนา