ประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าป่าสามัคคีเพือสบทุนบูรณะปฏิสังขรวัดในการสร้างกำแพงวัดต่อและฉลองอายุวัฒนมงคลเจ้าอาวาสพระครูผาสุกิจโกศลครบอายุ87ปี

  • เชิญร่วมบริจาคได้ที่

ธนาคารออมสิน

สาขาศรีสะเกษ

เลขบัญชี 050951985147 วัดโนนดั่ง