วัดศรีมงคล

ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ


Wat Si Mongkol

Khli Kling Subdistrict, Silalat District,
Sisaket Province

พระพุทธศรีมงคล

ประวัติโดยสังเขป

บ้านคลีกลิ้งมีประเพณี วัฒนธรรมเหมือนชาวอีสานทั่วไป ในด้านศาสนา มีข้อมูลโดยสังเขป ดังนี้

 • ปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้ตั้งวัดขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน ได้ชื่อว่า “วัดศรีสุมัง”
 • ปี พ.ศ. ๒๔๔๔ ได้ย้ายวัดไปตั้งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้านที่เป็นเนินดินสูงเหมาะสำหรับการสร้างวัด ได้ชื่อว่า “วัดศรีมงคล”

 • ปี พ.ศ. ๒๔๔๕ ได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมาทั้งวัดศรีสุมังและวัดศรีมงคล มีเจ้าอาวาสและผู้รักษาการเจ้าอาวาสที่ปรากฏหลักฐานชัดเจน ดังนี้
  ๑. พระครูโกศลธรรมคุณ
  ๒. พระครูสุขุมธรรมรัตน์
  ๓. หลองพ่อสา จักกวโร
  ๔. พระอธิการบุญ เทวธรรมโม
  ๕. พระครูสุคนธสิริคุณ

พระครูสุคนธสิริคุณ เจ้าอาวาสวีดศรีมงคล

หอไตรวัดศรีมงคล อายุกว่า ๒๐๐ ปี

หอไตรวัดศรีมงคล เป็นหอไตรกลางน้ำที่โดดเด่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่นอกวัดทางด้านทิศใต้ ห่างวัดมาประมาณ ๑๐๐ เมตร ลักษณะเป็นหอไตรกลางน้ำ บริเวณโดยรอบเป็นที่นาตั้งอยู่กลางสระน้ำมีความกว้างประมาณ ๒๐ x ๒๐ เมตร เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมมีขนาดประมาณ ๓.๙๐ x ๓.๒๐ เมตร มีระเบียงโดยรอบมีประตู(ป่อง)ทางเข้าอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ไม่มีหน้าต่าง ผนังมีความสูงประมาณ ๒ เมตร มีการเขียนภาพจิตรกรรมบนพื้นไม้ไว้โดยรอบ ค่อนข้างจะลบเลือนโดยเฉพาะทางด้านทิศเหนือ ตอนล่างของผนัง มุมอาคารและกรอบประตูแกะสลักขอบไม้เป็นลายประดับอยู่ตลอดแนว และมีการประดับลายด้วยกระจกกลม