วัดโพธิ์มูลธรรม

ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ