ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมทำบุญ มหาสังฆทาน ทำบุญตักบาตร

คณะสงฆ์ ๕๐ รูป

ถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในงาน อายุวัฒนะมงคล ๕๐ ปี พระครูวินัยธรศักดิ์มนตรี  ปภสฺสโร (พระอาจารย์โชติ)

วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ 

ณ วัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม 

บ้านหนองแคน ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ